Hvem er vi

Vi er en rekrutterings virksomhed som består af medarbejdere,  der alle er dedikeret, kompetente og ansvarsbevidste , som har taget udfordringen op med vikarbranchen.

Vi har i All Recruit mere end 25 års erfaring fra It branchen og den grafiske branche. Vi har hver især gennem årene rekrutteret en lang række It-tekniske profiler, afdelingsledere, projektledere, grafikere, sælgere, KAM’ere og logistikmedarbejdere.

Vi vil nu bruge denne erfaring til at rekruttere kvalificerede kandidater til dig og din virksomhed.

Er du jobsøgende, vil vi gøre vores bedste for at hjælpe dig videre i din karriere hos vores eksisterende kunder.

Informationer

Handelsbanken

IBAN DK6876200002050332

Swift HANDDKKK

Advokat

Dahl

Kaj Munks Vej
4
7400 Herning

Revisor
Vistisen & Lunde

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Guldborgvej 1

7400 Herning

CVR nr.
36 89 37 53

Vi går ind for vikarers retsstilling

LOV nr 595 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juli 2016

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2011-628

Senere ændringer til forskriften LOV nr 1369 af 16/12/2014

Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v.1)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1 - Lovens anvendelsesområde m.v.

Kapitel 2 - Vikarbureauets forpligtelser

Kapitel 3 - Brugervirksomhedens forpligtelser

Kapitel 4 - Straffebestemmelser m.v.

Kapitel 5 - Ikrafttræden m.v.

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/104/EF af 19. november 2008 om vikararbejde, EU-Tidende 2008, nr. L 327, side 9. Endvidere udnyttes med loven artikel 3, stk. 9, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser. 4