Hvis du har fået løn for et forkert antal timer, mangler overarbejdsbetaling eller lignende, skal du henvende dig til administrationen på nedstående e-mail eller telefon +45 96 27 59 11.

Hvis du har fået en forkert timesats, skal du henvende dig til din All Recruit-konsulent, som du har aftalt lønnen med. Se vores konsulenter her