Har du efter klar aftale med All Recruits konsulent haft et udlæg ifm. dit arbejde gennem All Recruit, er dette et eksternt udlæg.

Excel-filen herunder skal du downloade, udfylde og herefter sende til nedstående e-mail.

Udlægget får du refunderet med din løn.

Download Excel-fil

Administration

administration@all-recruit.dk