Sygdom skal meldes hurtigst muligt til kontaktpersonen hos brugervirksomheden pr. telefon samt til All Recruit pr. mail til administrationen på nedstående e-mail senest en time før arbejdstids begyndelse den første sygedag.

Du skal ringe ind og melde dig syg hver dag, medmindre andet er aftalt med din kontaktperson hos brugervirksomheden.

Administration

administration@all-recruit.dk