Du er berettiget til sygedagpenge fra All Recruit, når du opfylder de tre nedenstående krav;

  1. Du har været ansat i All Recruit i de sidste 8 uger før 1. fraværsdag og i denne periode har du arbejdet minimum 74 timer.
  2. Du har været i arbejde for All Recruit dagen inden din sygdom og skulle have været på arbejde den dag du lægger dig syg, altså er i aktuel beskæftigelse.
  3. Du har meddelt din sygdom rettidigt (se evt. spørgsmålet ’Sådan gør du!)

Hvis du ikke opfylder de 3 betingelser, vil All Recruit anmelde dit fravær til din kommune, så du kan få udbetalt sygedagpenge, hvis du opfylder betingelserne herfor.