Elektroniske timesedler skal være godkendt og registreret af dig senest søndag inden kl. 20.00 i hver uge. Dernæst afventer din timeseddel elektronisk godkendelse af din arbejdsplads.